برای همیاری با انجمن ام اس خراسان رضوی میتوانید...

برای اعلام آمادگی برای همیاری در هر کدام از بخش های آورده شده با ما تماس بگیرید...
OUR MISSIONS
همیاری به صورت نقدی
همیاری به صورت نقدی
همیاری به عنوام خادم افتخاری
همیاری به عنوام خادم افتخاری

عضویت در باشگاه حامیان

با عضویت در باشگاه حامیان انجمن ام اس خراسان رضوی از اخبار روز انجمن مطلع شوید...

جدیدترین خبرها در انجمن

 • اردو تفریحی باغ شاهنامه و فردوسی
 • اردو تفریحی باغ شاهنامه و فردوسی
 • اردو تفریحی باغ شاهنامه و فردوسی
 • بیستمین نمایشگاه بین المللی ساختمان (معماری و عمران )
 • بیستمین نمایشگاه بین المللی ساختمان (معماری و عمران )
 • پنجمین نمایشگاه بین المللی مبلمان
 • پنجمین نمایشگاه بین المللی مبلمان
 • پنجمین نمایشگاه بین المللی مبلمان
 • پنجمین نمایشگاه بین المللی مبلمان
 • سبد کالای افطاری برای بیماران نیازمندان
 • سبد کالای افطاری برای بیماران نیازمندان
 • سبد کالای افطاری برای بیماران نیازمندان