برای همیاری با انجمن ام اس خراسان رضوی میتوانید...

برای اعلام آمادگی برای همیاری در هر کدام از بخش های آورده شده با ما تماس بگیرید...
OUR MISSIONS
همیاری به صورت نقدی
همیاری به صورت نقدی
همیاری به عنوام خادم افتخاری
همیاری به عنوام خادم افتخاری

عضویت در باشگاه حامیان

با عضویت در باشگاه حامیان انجمن ام اس خراسان رضوی از اخبار روز انجمن مطلع شوید...

جدیدترین خبرها در انجمن

 • دومین جشنواره فروش غذا
  دومین جشنواره بزرگ فروش غذا
 • اولین جشنواره غذا به نفع بیماران نیازمند
 • اردو تفریحی شاندیز چشمه قلقلی
 • اردو تفریحی شاندیز چشمه قلقلی
 • اولین سفیر انجمن ام اس خراسان رضوی هنرمند محبوب و فرهیخته کشورمون جناب آقای ایرج نوذری
 • هفدهمین نمایشگاه خودرو و قطعات با حضور هنرمند محبوب کشورمون جناب آقای ایرج نوذری
 • هفدهمین نمایشگاه خودرو و قطعات با حضور هنرمند محبوب آقای ایرج نوذری
 • اردو تفریحی باغ شاهنامه و فردوسی
 • اردو تفریحی باغ شاهنامه و فردوسی
 • اردو تفریحی باغ شاهنامه و فردوسی
 • بیستمین نمایشگاه بین المللی ساختمان (معماری و عمران )
 • بیستمین نمایشگاه بین المللی ساختمان (معماری و عمران )