آب درمانی

کلینیک آب درمانی که با انجمن ام اس تفاهم نامه دارد

  • آب درمانی پرند

 

مرکز فیزیوتراپی و فیزیوتراپی در آب (آب درمانی) پرند
خانم دکتر نیکجویی
شماره تماس: 38800321-38800322(صبح-عصر)