درمان ام اس

در حال حاضر بیماری ام اس علاج قطعی ندارد، اماروش های درمانی متفاوتی وجود دارد که قادرند سیر بیماری را کند کنند، حملات بیماری را درمان نمایند، علائم بیماری را کنترل کنند و در مجموع عملکرد فرد را بهبود بخشند.

از آن جا که در جریان بیماری ام اس ممکن است مشکلات گوناگونی روی دهد که هر یک در حیطه تخصصی گروهی خاص از متخصصین می گنجد، درواقع مدیریت ام اس یک مدیریت چند جانبه و اصطلاحاً “کار تیمی” است و هر عضوی از این تیم به روش خود گوشه ای از مشکل فرد مبتلا را مدیریت می کند. دربرخی مراکز دنیا همه اعضاء تیم مذکور در یک مرکز حضور دارند و فرد مبتلا به ام اس با مراجعه به همان مرکز می تواند با هر یک از آن ها مشکل خود را در میان بگذارد، اما تعداد چنین مراکزی در دنیا زیاد نیست و در اغلب موارد پزشک معالج فرد را به سایر تخصص ها در مکانی متفاوت ارجاع می دهد. در چنین تیمی، رهبر، متخصص بیماری های مغز و اعصاب است و اوست که بیماری را تشخیص می دهد، استراتژی درمان را انتخاب می کند و بین اعضاء مختلف تیم هماهنگی برقرار می نماید.