رفع خستگی ناشی از ام اس

برای رفع خستگی ناش از ام اس می توان از موارد زیر کمک گرفت:

 • استفاده از نیمکت یا صندلی حمام برای کاهش انرژی مورد نیاز جهت استحمام.
 • اولویت دهی به کارهای ضروری و دلخواه نسبت به کارهای عادی روزمره.
 • بر نامه های توانبخشی دیگری هم هستند که در کاهش خستگی ناشی از ام اس تاثیر مثبت دارند. این برنامه ها شامل تمرین های حرکتی و ورزشی هستند که آموزش حقظ تعادل، تمرین با تردمیل و ورزش های بیضی شکل و همچنین برنامه های خودمراقبتی هستند.
 • آموزش تکنیک های ذخیره انرژی که بید پیش از تمام شدن انرژی انجام شوند.
 • استراحت در ساعات منظم.
 • پرداختن به فعالیت های لذت بخش برای کسب انرژی.
 • استفاده از تجهیزات کمکی برای کاهش انرژی مورد نیاز برای انجام وظایف و کارها.
 • استفاده از پنکه یا لباس های خنک جهت ممانعت از بالا رفتن بیش از حد گرمای بدن.
 • استفاده از روش های تمدد اعصاب (ریلکسیشن).
 • خواب کافی شبانه.
 • سازماندهی یا اصلاح محیط خانه، ماشین یا محل کار جهت به حداقل رساندن انرژی مصرفی مانند شستن لباس در ماشین لباسشویی.