عضویت در انجمن ام اس مشهد

عضویت در انجمن ام اس مشهد با در نظر گرفتن موارد زیر امکان پذیر است.

شرایط عضویت در انجمن

مدارک مورد نیاز جهت عضویت در انجمن:

  1. فرم کمیسیون پزشکی ام اس  با مهر و امضاء
  2. یک  قطعه عکس 3*4
  3. کپی کارت ملی بیمار
  4. کپی صفحه اول شناسنامه بیمار
  5. گروه خونی

 

فرم عضویت

جهت دریافت فرم عضویت در انجمن ام اس ایران فرم  زیرا را دریافت کنید.

فرم عضویت انجمن ام اس مشهد