متخصصین مغز و اعصاب مشهد

ردیف نام پزشک آدرس تلفن تماس
1 دکتر ابراهیم پور خیابان کوهسنگی – کوهسنگی 4 – ساختمان صدرا
2 دکتر اسد پور خیابان احمدآباد – نبش عارف 1 – پلاک 3 38440063
3 دکتر اسدی خیابان احمد آباد – خیابان عارف – عارف 2- ساختمان فارابی 38462711
4 دکتر اعتمادی خیابان احمدآباد – خیابان عارف – نبش عارف 5 38415585
5 دکتر اکبر نژاد  چهارراه دکترا – نرسیده به میدان امام رضا – سمت چپ – ساختمان ابن سینا – طبقه 3
6 دکتر امیری خیابان احمدآباد – خیابان عارف – نبش عارف 5 – ساختمان بهار – طبقه3 38440070
7 دکتر اوجانی جاده سرخس – شهرک شهید رجائی – بازه شیخ 33727884
8 دکتر آذر پژوه خیابان احمدآباد – خیابان عارف -نبش  عارف 1- ساختمان پزشکان آزاده 38444357
9 دکتر آل هاشمی خیابان احمدآباد -خیابان عارف – بین عارف 2 و 4 – ساختمان حکیم 38460093
10 دکتر برومند خیابان دانشگاه -خیابان کفایی- نبش کفایی1- ساختمان صدرا – طبقه3 38474038
11 دکتر بوستانی خیابان احمدآباد – خیابان پرستار – پرستار 1 – ساختمان سما- پلاک 28 38460206
12 دکتر پور مختاری خیابان احمد آباد – خیابان محتشمی- محتشمی 4 – ساختمان پزشکان سلامت – طبقه دوم 38449079
13 دکتر پوراکبر خیابان کوهسنگی – کوهسنگی 4 – ساختمان پارسا 38525777
14 دکتر پورزاهد میدان بیمارستان امام رضا – ساختمان پزشکان رازی – طبقه 5 38557707
15 دکتر حسین خواه خیابان احمد آباد – خیابان عارف -نبش عارف 1 – ساختمان پزشکان آزاده -طبقه سوم 38447094
16 دکتر حکاک میدان بیمارستان امام رضا – ابتدای ابن سینا – ساختمان بهاران 38536519
17 دکتر رحمانی خیابان احمدآباد – خیابان پرستار – پرستار 1 – ساختمان مهر 38463948
18 دکتر رضایی طلب کلینیک ویژه بیمارستان قائم 38523858
19 دکتر سارا اسعدی بلوار معلم – بین معلم 8 و10- برج آبشار – طبقه9 36145464
20 دکتر ساسان نژاد خیابان ابن سینا – حاشیه میدان امام رضا (ع) – بیمارستان امام رضا 38022000
21 دکتر سعیدی خیابان احمدآباد – خیابان عارف -نبش عارف 6 – ساختمان پردیس 38457297
22 دکتر سلطانی خیابان احمدآباد – خیابان پرستار -پرستار 1/4- پلاک 6- طبقه 4 – واحد 10 38471640
23 دکتر سمیرا امین زاده خیابان احمدآباد- قائم 18- ساختمان مغز و اعصاب شرق ایران 38411155
24 دکتر شافعی خیابان محتشمی – محتشمی 4 – ساختمان ثامن – پلاک 80 38429292
25 دکتر شریعتی ابتدای خیابان رازی – ساختمان پزشکان رازی – واحد 503 38553426
26 دکتر شعیبی خیابان احمدآباد – کلینیک ویژه بیمارستان قائم
27 دکتر شهامی خیابان عارف – عارف 6 – ساختمان پردیس 38421730
28 دکتر صالحیار خیابان پرستار – پرستار 1 – پلاک 12 ساختمان پزشکان دانش طبقه اول 38412100
29 دکتر طاهره سارانی خیابان فاطمی – قبل از خیابان ولیعصر – کوی غزالی پلاک 12 38454080
30 دکتر طاهری هروی چهارراه دکترا-مقابل ابن سینا 11 -ساختمان 22-طبقه 2 38437010
31 دکتر عبادی نیشابور- خیابان امام- جنب پاساژ ناصرانی- ساختمان شفا- طبقه دوم 5143343087
32 دکتر عزیزی سی متری طلاب مفتح 5 – ساختمان بعثت – پلاک 150 32725940
33 دکتر عضدی اول خیابان دانشگاه – دانشگاه 16 38590880
34 دکتر فرزاد فر کلینیک ویژه بیمارستان قائم
35 دکتر فروغی  پور محتشمی 1 – ساختمان سینوهه 38443904
36 دکتر قلوبی خیابان گاز 14 32739933
37 دکتر قندهاری کوهسنگی 4 – ساختمان پارسا 38517316
38 دکتر کاهانی محتشمی 1 – ساختمان سینوهه-طبقه اول واحد4 38442828
39 دکتر گوهرجو نیشابور – خیابان عطار – عطار 9 – ساختمان یاس 43337371
40 دکتر مالک زاده پرستار 1 – ساختمان سینا 38440715
41 دکتر مرضیه طاهری بین عارف 2 و 4 –ساختمان پزشکان حکیم 38414774
42 دکتر ملک نژاد خیابان احمد آباد-خیابان پرستار1-پلاک3/5-طبقه اول 38443302
43 دکتر مونا امینی احمداباد-عارف2- ساختمان سماء-طبقه دوم 38441079
44 دکتر مهدی نژاد بلوار وکیل اباد – بین وکیل آباد 19و21-ساختمان رضا 36090410
45 دکتر نخود چی خیابان محتشمی – پلاک 7 -ساختمان حافظ 38443906
46 دکتر نعمتی حاشیه میدان بیمارستان امام رضا – بالای صندوق صالح 38599200
47 دکتر نوریان پرستار1- ساختمان پزشکان 20 38438465
48 دکتر نهایتی کلینیک جامع ام اس – درب پرستار بیمارستان قائم 09364869445
49 دکتر نیکخواه احمداباد – قائم 18-ساختمان مغزواعصاب شرق ایران 38416655
50 دکتر همام کوهسنگی 3 – پلاک 8 38448060
51 دکتر یزدانی پرستار 1 – ساختما ن سینا 38440715