مجموعه های آبی

مجموعه های آبی که با انجمن ام اس خراسان رضوی تفاهم نامه دارد.

  • استخر شهید فرومندی
  • استخر هتل پارسیس
  • مجموعه ورزشی کوثر
  • مجموعه ورزشی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد