کاردرمانی و ام اس

کار درمانگر کمک می کند تا شرایط روحی، جسمی و استقلال فردی بیمار بهبود یابد و بیمار تواند فعالیت های روزمره را انجام دهد.کاردرمانی به خصوص در کسانی که مشکلاتی در استفاده از دستها دارند، سودمند است. استفاده از وسایل کمکی برای انجام فعالیت های روزانه زندگی (شامل غذا خوردن، پوشیدن و در آوردن لباس، استحمام، نظافت شخصی و…) که جزء اهداف اصلی کاردرمانی قلمداد می شود آموزش داد ه می شوند.

در کاردرمانی همچنین توصیه می شود که از وسایل خاصی مثل وسیله گرفتن مداد یا خودکار، شانه ها یا برس های مخصوص و ناخن گیر های ویژه استفاده شود و در صورت نیاز تغییراتی در خانه یا محل کار این بیماران ایجاد شود تا راحت تر بتوانند زندگی کنند. آن دسته از بیماران که دچار سرگیجه یا ضعف هستند بهتر است از توالت های مخصوص، واکرها و ریل های محافظ استفاده کنند.