کلاس های آموزشی

  • لیست کلاس های آموزشگاه کندو:

شخصیت شناسی، اعتماد به نفس

هنر: خوشنویسی، گرافیک

زبان:انگلیسی، فرانسه، عربی، روسی

مذاکره با مشتری و اصول زبان بدن CRM

رباتیک و خلاقیت

در صورت تمایل جهت ثبت نام به امور اداری (خانم پیله ور) مراجعه فرمایید.

  • لیست کلاس های آموزشگاه راشد:

مهارت های هفتگانه ICDL

هنر: خوشنویسی، گرافیک

زبان:انگلیسی، فرانسه، عربی، روسی

کارآفرینی و مدیریت MBA

امور مالی و بازرگانی(حسابداری و حسابداری بازار کار)

 

در صورت تمایل جهت ثبت نام به امور اداری (خانم پیله ور) مراجعه فرمایید.