اعضای هیئت مدیره

 حاج محمد خجسته باقر زاده

حاج محمد خجسته باقر زاده

رئیس هئیت مدیره
مهندس سید سعید سیدزادگان

مهندس سید سعید سیدزادگان

مدیر عامل
دکتر عباس نوریان

دکتر عباس نوریان

نایب رئیس  مئیت مدیره
دکتر جواد افضلی

دکتر جواد افضلی

عضو هئیت مدیره
دکتر ابراهیم پوراکبر

دکتر ابراهیم پوراکبر

عضو هئیت مدیره
دکتر پیام ساسان نژاد

دکتر پیام ساسان نژاد

عضو هئیت مدیره
دکتر محسن فروغی پور

دکتر محسن فروغی پور

عضو هئیت مدیره
مهندس بهروز دانشور علی زادگان

مهندس بهروز دانشور علی زادگان

عضو هئیت مدیره و خزانه دار
سید داوود قاسمی

سید داوود قاسمی

بازرس هیئت مدیره
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort