درمانگاه های طرف قرارداد

اسامی درمانگاه هایی که با انجمن تفاهم نامه دارند

فقط و فقط با کارت جدید انجمن خدمات ارائه می نمایند.

درمانگاه فردوسی

آدرس: بلوار توس، تقاطع فردوسی

تلفن تماس: 35424057

خدمات درمانگاهمیزان مساعدت و تخفیف
ویزیت پزشکی عمومی 40%
ویزیت پزشک متخصص و فوق متخصص 70%
سرم تراپی 40%
تزریقات و پانسمان 30%
دندان پزشکی 20%
بینایی سنجی 20%


درمانگاه ولیعصر

آدرس: بلوار پیروزی، قبل از میدان اقبال لاهوری

تلفن تماس: 35020600

خدمات درمانگاهمیزان مساعدت و تخفیف
ویزیت پزشکی عمومی 50%
سرم تراپی 50%
تزریقات و پانسمان 50%
دندان پزشکی 10% - 50%


درمانگاه روح الله

آدرس: رسالت، تقاطع گاز، رسالت 40

تلفن تماس: 32710008

خدمات درمانگاهمیزان مساعدت و تخفیف
ویزیت پزشکی عمومی 40%
سرم تراپی 20%
تزریقات و پانسمان 20%
دندان پزشکی 20%
بینایی سنجی 20%


درمانگاه باب الحوائج

آدرس: شهرک شهید رجایی، نبش حر 1

تلفن تماس: 33758481

خدمات درمانگاهمیزان مساعدت و تخفیف
ویزیت پزشکی عمومی 50%
ویزیت پزشک متخصص و فوق متخصص 50%
سرم تراپی 50%
تزریقات و پانسمان 50%
دندان پزشکی 10% - 30%
آزمایشگاهی 10% - 70%
سونو گرافی 20%
رادیولوژی 20%
بینایی سنجی 40%


درمانگاه بهار تندرستی

آدرس: بلوار پیروزی، نبش پیروزی 44

تلفن تماس: 38824743

خدمات درمانگاهمیزان مساعدت و تخفیف
ویزیت پزشکی عمومی 30%
ویزیت پزشک متخصص و فوق متخصص 30%
سرم تراپی 30%
تزریقات و پانسمان 30%
دندان پزشکی 30%
آزمایشگاهی 20%


درمانگاه امین

آدرس: چهارراه ابوطالب، انتهای کلاهدوز

تلفن تماس: 37278010

خدمات درمانگاهمیزان مساعدت و تخفیف
تزریق زیر جلدی 40%
تزریق عضلانی 50%
دندان پزشکی 30% - 50%
آزمایشگاهی 30% - 50%


درمانگاه ثار الله

آدرس: صد متری، ابتدای پنج تن

تلفن تماس: 32110005

خدمات درمانگاهمیزان مساعدت و تخفیف
ویزیت پزشکی عمومی 50%
ویزیت پزشک متخصص و فوق متخصص 40%
سرم تراپی 50%
تزریقات و پانسمان 50%
دندان پزشکی 10% - 30%
آزمایشگاهی 10% - 70%


درمانگاه ثامن الائمه

آدرس: قاسم آباد، بلوار شاهد، شاهد 50

تلفن تماس: 36223838

خدمات درمانگاهمیزان مساعدت و تخفیف
ویزیت پزشکی عمومی 50%
ویزیت پزشک متخصص و فوق متخصص 50%
سرم تراپی 8000 تومان تا پایان 1396
تزریقات و پانسمان تزریقات عضلانی 2000 تومان
دندان پزشکی 20% از تعرفه درمانگاه
آزمایشگاهی 10% - 70%


درمانگاه امیر کبیر

آدرس: قاسم آباد، چهارراه حجاب

تلفن تماس: 36631171

خدمات درمانگاهمیزان مساعدت و تخفیف
ویزیت پزشکی عمومی 40%
ویزیت پزشک متخصص و فوق متخصص 40%
سرم تراپی 40%
تزریقات و پانسمان 40%
دندان پزشکی 40%


درمانگاه امیر کبیر

آدرس: قاسم آباد، چهارراه حجاب

تلفن تماس: 36631171

خدمات درمانگاهمیزان مساعدت و تخفیف
ویزیت پزشکی عمومی 40%
ویزیت پزشک متخصص و فوق متخصص 40%
سرم تراپی 40%
تزریقات و پانسمان 40%
دندان پزشکی 40%


درمانگاه امیر کبیر

آدرس: قاسم آباد، چهارراه حجاب

تلفن تماس: 36631171

خدمات درمانگاهمیزان مساعدت و تخفیف
ویزیت پزشکی عمومی 40%
ویزیت پزشک متخصص و فوق متخصص 40%
سرم تراپی 40%
تزریقات و پانسمان 40%
دندان پزشکی 40%