مشاوره و روانشناسی

روانشناسی و خود درمانی

  • خانم دکتر عرفانیان: روزهای شنبه 10 الی 12 (گروهی و انفرادی)
  • خانم دکتر ذکائی: روزهای دوشنبه 10:30 الی 13 (گروهی و انفرادی)
  • خانم دکتر عسگرپور : روزهای سه شنبه 9 الی 11 (فردی ) 
  • خانم هاشمی : روزهای پنج شنبه 10 الی 12 ( فردی ) 

روانپزشکی

  • آقای دکتر شریعتمداری: روزهای چهارشنبه 8 الی 10 (انفرادی)
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort