فیزیوتراپی های طرف قرارداد

اسامی فیزیوتراپی هایی که با انجمن ام اس خراسان رضوی تفاهم دارند

فقط و فقط با نامه تخفیف از انجمن ام اس

ردیفنام فیزیوتراپیآدرستلفت تماس
1 آرتا بلوار پیروزی، میدان هاشمیه 38832124
2 بهگر بلوار خواجه ربیع، عبادی 80 37329336
3 پارس احمد آباد، بلوار ملاصدرا، بین ملاصدرا 9 و 11 38421313
4 ثمر بخش بلوار فلسطین، فلسطین 18 37668062
5 درمان قاسم آباد، اندیشه 22، پلاک 4 36611961
6 شرف خانی طلاب، بین وحید 5 و 7 32787184
7 مدرن توس باوار احمد آباد، عارف 6، ساختمان پردیس 38455433
8 مزرع سبز بلوار وکیل آباد، بعد از بلوار دانش آموز 38935487
9 مهرگان بلاوار وکیل آباد، وکیل آباد 21 36022909
10 یاس بلوار امامت، امامت 33 36080863